SE DE LEDIGE LEJLIGHEDER HERUNDER

ARKITEKTENS ORD...

” Ved opgaven om den nye bebyggelse Hasserislund var det vigtigt for tegnestuen, med baggrund i den foreliggende masterplan, at tage udgangspunkt i områdets fine landskabelige kvaliteter. De fire kanthuse er udformet således at de 3 etagers bygningskroppe opbrydes af portåbninger der forbinder det offentlige grønne rum og det urbane uderum mellem husene, samtidigt giver det adgang for passage til den nye rækkehusbebyggelse.

Bygningernes arkitektoniske udtryk udspringer af en dialog mellem funktion og kontekst. De robuste gule teglfacader står i kontrast til områdets grønne karakter. Vinduer altaner og portmotiver indarbejdet i facaden sikre et varieret udtryk i facaden. Bebyggelsen vil fremstå harmonisk i samspil med det omkringliggende landskab.

Boligernes kvalitet er vigtig, lejlighederne organiseres derfor med henblik på gode anvendelige rum herunder optimale sol- og lysindfald både ude og inde. Skyggesiden bliver på den baggrund anvendt til mere sekundære funktioner som adgangsareal og parkering.”

Ole Madsen, arkitekt maa og partner i Arkitektfirmaet Kjaer & Richter

Klik et vilkårligt sted, for at lukke billedet